Kart på nett

Nå kan alle og enhver selv skrive ut Kartverkets kart og få en kartkvalitet som tilsvarer trykte og utgitte kart. Kartet du skriver ut, får en utforming og en detaljrikdom som tilsvarer Kartverkets kjente kartserie «Norge 1:50 000». Det får også kilometernett - som på trykte kart. Dermed kan du bruke utskriften til å sette kompasskurs og regne ut avstander. Kartene henter du her hvor du også finner en enkel brukerveiledning.