Helsefremmende skolehverdag!

Polarsirkelen friluftsråd med storsatsing på helsefremmende skoleprosjekt i Nordland takket være solide bidrag fra Gjensidigestiftelsen og Nordland fylkeskommune.
Prosjektet som har fått støtte på 1,4 millioner kroner fra Gjensidigestiftelsen og et tilsvarende beløp fra Nordland fylkeskommune skal tilby skolene verktøy og faglig oppfølging for å skape helsefremmende skoler.
- Helsefremmende skoler er et opplegg som bygger på erkjennelsen om at daglig fysisk aktivitet, et riktig kosthold, god søvn og et miljø som aktivt arbeider for en god psykisk helse er en forutsetning både for god helse og læring, sier primus motor og fanebærer Knut Berntsen, daglig leder i Polarsirkelen friluftsråd. Han understreker at en grunnskole som daglig legger til rette for å oppnå dette, vil gi barn og unge en hverdag som fremmer god helse hver dag! 
Det er Polarsirkelen friluftsrådet som har tatt initiativ til prosjektet, og står som prosjekteier i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, Nordland fylkeskommune og kommunene.
Gave fra Gjensidigestiftelsen des 2106 foto polarsirkelen friluftsråd

Fra venstre: Bjørn-Are Melvik, Nordland Fylkeskommune, Gro Sæten, folkehelse-koordinator i Rana kommune, Inger Monsen, rådsleder Polarsirkelen friluftsråd,

Karl Hans Rønning, rektor Lyngheim skole, Knut Berntsen, daglig leder Polarsirkelen friluftsråd og Johan Petter Røssvoll, Gjensidigestiftelsen. (foto; Polarsirkelen Friluftsråd) 

Oppstartsmarkering
Fredag 9.september var alle organisasjonene som skal bidra tilstede ved Lyngheim skole. Som en start var alle med på en 15 minutters sekvens med artige uteleker sammen med en klasse fra skolen, før prosjektet og gavesjekker presentert og overlevert.  I Nordland har 43 av 44 kommuner vedtatt at deres grunnskoler skal være helsefremmende skoler. Prosjektet starter opp med grunnskolene på Helgeland i 2017.

Solid arbeidsgruppe
Folkehelsealliansen Nordland har nedsatt en arbeidsgruppe som skal bidra i arbeidet og være en sterk samarbeidspart for Polarsirkelen friluftsråd. I denne gruppen sitter representanter fra Nord Universitet, Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Nordland idrettskrets, Mental Helse Nordland samt rektor ved Lyngheim skole.