Frarår vannskuter endringer

Retthelltjern

FL frarår at en endrer reglene for bruk av vannskuter slik at de likestilles med fritidsbåter ut fra miljøhensyn, særlig forstyrring av fugleliv, økt støy, fare for ulykker og fortrenging av friluftsliv. (2.1.17)

Klima- og miljødepartementet sendte rett før jul på høring forslag om å oppheve vannskuterforskriften slik at vannskuter blir likestilt med andre fartøy, - se høringsbrev

Høringsfristen er 23. mars 2017.

 

FLs synspunkt sammenfaller med kraftige protester fra en rekke miljø-, friluftslivs- og reiselivsorganisasjoner jf opprop.