Stikonferansen 2017 på Hamar 8.-9. mars

Årets viktige stimarkering!   

Tagg oss med #stikonferansen Stikonferanse2017 forsidemindre

 

Velkommen alle 230 deltakere, innledere og arrangører på STI-konferansen 2017!

Vi ser fram til to flotte dager med STIEN i fokus.

 

 

Program #stikonferansen 

 

 

STIkonferansen arrangeres av DNT og FL i samarbeid med Hedmark fylkeskommune og Miljødirektoratet.

 

(3.3.17)

 

Målet for konferansen er å:
-Sette stien på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse
-Øke oppmerksomheten og forståelsen av stiens betydning
-Styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier
-Sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan stien bør ivaretas i plansammenheng.
Programhefte #stikonferansen

 

Vi ønsker vel møtt til en spennende #stikonferansen med et vidt og godt program hvor du møter praktikere, byråkrater, fagmennesker, politikere og andre som er opptatt av stien i Norge.

Studenter er velkomne - ta kontakt for mulig reduksjon i deltakeravgift.

Utstillere velkommen - ta kontakt for nærmere avtale!


Første påmeldingsfrist 1.februar. - Deretter så lenge det er plass - uten tillegg i prisen.


Programmet  
Onsdag 8. mars
 

10.30 Åpning
Kulturinnslag Frida Ånnevik

10.50 Hvilke nye stier gir friluftsmeldingen, Ellen Hambro, Miljødirektoratet
Spørsmål og kommentarer

11.30 Kartlegging og ferdselsårer i Sverige, Erik Hellberg Meschaks, Natur-vårdsverket

12.00 Lunsj og utstillingsbesøk 

13.15 HVERDAGSSTIEN 

13.15 Stier i kulturlandskapet - problem og nytte for landbruket og hver-dagsfriluftslivet. Ilsengstiene som eksempel. Margrete Ruud Skjeseth, Hamar og Hedemarken Turistforening og Trygve Slagsvold Vedum, grunneier og partileder.

14.00 Stioppskriften fra a til å. Nytt anlegg – fem tusen brukere.
Knut Eggen, Engerdal og Trysil Turlag.

14.30 Turskiltprosjektet – resultater og visjoner, Ingrid Tollånes, leder av styringsgruppen

14.50 Befaring på strandpromenaden, Hamar kommune

16.15 REISELIVET PÅ NYE STIER 

16.15 Nasjonale Turiststier – svaret på reiselivets sti-utfordringer? Bente Rønning, Miljødirektoratet.

16.45 Kommentarer til innlegget fra DNT og fra reiselivet

17.00 Diskusjon og spørsmål fra salen

17.30 Om vandring. Kåseri med Thor Gotaas

18.00 Slutt for dagen

19.30 Middag

 

Torsdag 9. mars 

0830 STIEN INN I FRAMTIDA 

0835 Stien i framtidas anleggspolitikk, Kulturdepartementet

0915 Sti i kart – grunnlag for både ferdsel og planverk, Kari Strande, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

0945 Stier og gangveger til transport og fritidsbruk, samarbeid og rolledeling, Liv Øvstedal, Vegdirektoratet

1015 Pause (utsjekk, frukt) 

1100 Reiseliv og stisykling—mulighet og samarbeid for friluftsliv og folkehelse. Haaken Christensen, Innovasjon Norge

1130 Hva tåler stiene? Effekt av sykling og ridning på stier i skog og fjell. Dagmar Hagen, NINA

Spørsmål og kommentarer

1215 Pause 

1230 Ferdselsregulering på sti – hva er lov og hva er lurt? Marianne Reusch

1300 Turruteplaner – en planmessig tilnærming for å fremme stier og unngå konflikter. Gudrun Hagen, Bodø kommune.
Spørsmål og kommentarer

1345 Stien videre ved DNT og FL

1400 Lunsj og vel hjem

#stikonferansen  påmelding 

 

I programkomiteen:
-Nils Yngve Berg, sjefingeniør friluftslivseksjonen Miljødirektoratet
-Kari Nilssen, rådgiver idrett og fysisk aktivitet Hedmark fylkeskommune
-Anne Mari Aamelfot Hjelle, leder naturforvaltning/politisk rådgiver DNT
-Anne-Mari Planke, fagsjef friluftsliv/politisk rådgiver friluftsliv DNT
-Morten Dåsnes, daglig leder Friluftsrådenes Landsforbund, FL