Snøformingsprosjekter i skole og barnehage

Undervisningsheftet "LA DET SNØ - snøformingsprosjekter" 

 Framside snøforming

Nå kan du laste ned eller bestille vårt nye hefte med forslag og eksempler til tverrfaglig undervisning for bærekraftig utvikling. Felles for alle undervisningseksemplene er at de tar utgangspunkt i snøen, med hensikt å inspirere til praktisk utdendørs læring, gode refleksjoner og bedre læring.

 

 

Bakgrunn
Snø er en naturressurs Norge har rikelig av . Det er et utfordrende formingsmateriale, som gir store variasjonsmuligheter både i selve utformingsprosessen og også som utgangspunkt for tverrfaglig undervisning. I kombinasjon med for- og etterarbeid, kan man med utgangspunkt i snøforming legge opp til undervisning hvor man får trening i både grunnleggende ferdigheter og oppgaver som kombinerer kompetansemål fra flere fagplaner.


Utdanning for bærekraftig utvikling innebærer å gi de kunnskaper, ferdigheter og holdninger som trengs for ar vi skal kunne ta vare på vår felles jord, til å ta reflekterte valg og til å delta i den demokratiske debatten om hvilke tiltak som er riktige og viktige for en bærekraftig utvikling for alle. Friluftsrådenes Landsforbund mener at valg som bidrar til ei bærekraftig utvikling er avhengige av at elevene får gode naturopplevelser i barndommen og av at elevene får en større innsikt i hvilken betydning utviklingen har for natur, plante- og dyreliv.

 

Ta klasserommet ut! Og ta med undervisningen ute inn igjen!

 

Heftet kan bestilles fra Friluftsrådenes Landsforbund og koster kr 100,-

Du kan også laste ned heftet her: LA DET SNØ - snøformingsprosjekter