Første Friluftsråd i Sogn og Fjordane

Midtre Solund foto Tor Arne Hauge

Fjordkysten Friluftsråd er oppretta med Solund, Askvoll og Flora kommuner - og etter mottatt foto å dømme, bærer det navnet med rette. Med dette første friluftsrådet i Sogn og Fjordane er det totalt 28 friluftsråd i landet. Styret i FL saksbehandla søknaden om opptak på rekordtid og ønsker velkommen til samarbeid for å fremme friluftsliv.

Foto: Tor Arne Hauge 

(13.1.17)

Vi kan lese i gulna protokoller fra interimstyret for Friluftsrådenes Landsforbund 17. mars 1986: "Jørgensen opplyste at det arbeides med dannelse av et friluftsråd til Florøområdet." Ole Kristian Jørgensen, var sekretær for interimstyret og den første daglige leder for FL - i kombinasjon med at han var daglig leder i Bergen og Omland Friluftsråd.

 

I sakspapir til møte i FL 9. desember 1987 heter det bl.a. "Etter initiativ fra landsforbundets sekretariat ble det arrangert et møte i Florø den 20.11.87 hvor representanter for kommunene Bremanger, Naustdal og Flora deltok. Det var stor interesse for å etablere et interkommunalt samarbeid på friluftssektoren. Det ble antydet at opp til 13 kommuner kunen være aktuelle å samarbeide med."

 

Så blei det arrangert et seminar i Florø 11.-12. mars 1988, men så stoppa arbeidet opp.

 

Desto mer gledelig at vi nå 30 år siden de første initiativene har på plass et friluftsråd med Flora kommune som medlem.