Fysisk i Friluft

Nytt tipshefte: Fysisk i friluft

Fysisk i friluft 

Aktivitet – samarbeid – mestring - glede

Tipshefte med uteaktiviteter som fremmer godt og inkluderende læringsmiljø!

 

Midt-Agder Friluftsråd, ved Kjetil Fossheim, har på

oppdrag fra FL laget et nytt hefte som kommer rykende varmt fra trykken. Dette er ei samling utprøvde og velfungerende aktiviteter. Hensikten er å gi lærere (og andre som jobber med aktivitet) et konkret og lett anvendelig verktøy. 

Felles for aktivitetene er at de inneholder elementer som stiller krav til samarbeid og fysisk aktivitet. Hensikten er å skape mestringsfølelse og glede i fellesskap, som legger et godt grunnlag for et trygt læringsmiljø. Aktivitetene kan være et hjelpemiddel i arbeidet for å nå et av sektormålene i grunnskolen om at elever skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø. 

Målgruppen er elever i Grunnskole og VGS. Noen av aktivitetene egner seg best fra mellomtrinnet og oppover.


Ta kontakt for bestilling, kr 100,- per hefte.

Last ned: Fysisk i Friluft aktivitetshefte FL 2017-1

 

Ut og lek!