Stikonferansen 2017!

Nå ligger presentasjonene og sammendragene ute på nettsiden http://stikonferansen.no/  Stikonferansen som arrangeres hvert annet hvert år av Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund og er viktig for det felles arbeidet for stien som nasjonalt satsingsområde. Anne-Mari PLanke og Morten Dåsnes

Stikonferansen 2017 hadde som mål å sette stier på dagsorden, styrke faglig grunnlag og forståelse og øke oppmerksomheten og forståelsen for stiens betydning. I tillegg bidra til å styrke samarbeidet mellom alle som har ansvar for stier og sette fokus på stiens rettsgrunnlag og hvordan ivareta stien i plansammenheng. Konferansen samlet i år over 230 deltakere som med liv og lyst fikk ny inspirasjon og faglig påfyll. Neste konferanse blir i 2019 i Hordaland.

På fotoet ser vi to av drivkreftene bak konferansen Anne-Mari PLanke fra DNT og Morten Dåsnes fra FL.

Om stien
Gjennom turskiltprosjektet har mange tusen km med sti blitt merket og lagt inn i vår nasjonale hukommelse, kartdatabasen hos Kartverket. I løpet av 2017 vil over 25 000 km merkede turruter i 328 av landets kommuner være skiltet og merket som et resultat av dette prosjektet. Dette viktige arbeidet engasjerer mange og det er frivillige lag og foreninger som har stått for det meste av merkingen gjennom 866 lokale prosjekter. Idrettslag, turlag, friluftsråd og grendelag har vært de mest aktive. Hele 82 406 dugnadstimer er registrert i prosjektperioden. Konferansen hadde en antagelse om at tilretteleggingen av turstier har en grunnleggende betydning for menneskers opplevelser og forståelse av naturen. Stien hjelper oss også til å komme ut i naturen. Et viktig bidrag til den nasjonale folkehelsen. Med andre ord stien er viktig uansett om den ligger på den høyeste topp eller i den dypeste dalbunn. Stien trenger vi.  Mange gode presentasjoner og innlegg på konferansens hjemmesider.