Friluftsmidler i fylkene 2016

Fylkesmidler lite

Fylkeskommunene fordelte totalt 204 millioner til friluftslivstiltak i 2016. Fylkeskommunenes egne midler utgjorde 64 millioner, spillemidlene 82 millioner og Miljødirektoratets midler 58 millioner. I Frilufts-Info 1/17 kan du lese mer om hvilke fylker som hadde mest friluftsmidler og hva de brukte pengene til. (27.3.17)

Rogaland er fortsatt den fylkeskommunen som disponerer mest midler til friluftsliv med 25,4 millioner, og som sjøl bevilger mest med 13,4 millioner. Det er imidlertid Nordland som bevilger mest fordelt på innbygger med 44,44 kr, mens Buskerud henter ut mest midler fra staten gjennom 13,4 mill av spillemidler og friluftslivsmidler til sammen.

 

Dette og mere til om midler til friluftsliv i fylkene kan du lese om i Frilufts-Info 1-17.