De glemte verdiene i perspektivmeldinga

6 Naturlos, Barnevandrerstien, Kvinesdal IV_2

I en høringsuttalelse til regjeringas perspektivmelding påpeker FL det store potensialet for økt produktivitet og reduserte utgifter som ligger i økt satsing på folkehelse. Vi mener det er dokumentasjon for økonomiske gevinster i milliardklassen, som regjeringa har oversett. (11.5.17)

Foto: Lister Friluftsråd.