DISPENSASJONSPRAKSIS I STRANDSONA BEKYMRER

Antall dispensasjoner til å bygge i strandsona økte med 17 prosent fra 2015 til 2016Midtre Solund foto Tor Arne Hauge går det fram av tall fra Statistisk sentralbyrå.

- Det er en utvikling som bekymrer styreleder i Friluftsrådenes Landsforbund, Steinar Saghaug.
I pressområdene er tilgjengelig strandsone et knapphetsgode, og all utbygging burde vært vurdert gjennom helhetlige planprosesser og ikke tilfeldige dispensasjonssaker. 

Innspill
Norsk Friluftsliv, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes Landsforbund har i felles innspill til regjeringens handlingsplan for friluftsliv krevd at det videreføres en streng dispensasjonspraksis i strandsonen, og at regjeringa vurderer ytterligere tiltak dersom nedbygging av strandsona i pressområdene vedvarer. Når antall innvilga dispensasjoner øker så kraftig fra et år til et annet og det gis over 800 dispensasjoner bare på ett år, er det all grunn til å vurdere innskjerping, fortsetter Saghaug, og oppfordrer de politiske partiene til å tone flagg i valgkampen.


Sommer og bading 

Strandsona er et eldorado for friluftsliv hele året. Flere og flere søker til sterke naturopplevelser på kyststiene i all slags vær, og folk padler langs kysten som aldri før.Steinar Saghaug under Arendalsuka 2016 I sommermånedene er bruken enorm og det blir trangt om plassen på fine sommerdager.

 

- Bading og strandliv hører sommeren til, og alle bør ha lett tilgang til allment tilgjengelige friluftsperler langs kysten, avslutter våre aktive styreleder Steinar Saghaug.

 

 

Kilde: Statisk Sentralbyrå. «Byggeaktivitet i strandsonen»

http://www.ssb.no/natur-og-miljo/artikler-og-publikasjoner/to-tredjedeler-av-strandsonen-lite-berort-av-mennesker