Hopp i havet

Lilleskagen-nett.jpg

Hopp i havet - sol, sommer og sjø hører sammen. Friluftsrådene forvalter flere hundre friluftsperler langs kysten som venter på deg. Kommuner og friluftsråd har gjennom mange ti-år kjøpt opp strandperler til allmenn bruk.

De offentlig eide friluftslivsomådene er alt etter behov tilrettelagt med parkeringsmuligheter, turveier, toaletter, brygger og renovasjonsordninger. Kommuner og friluftsråd - dels gjennom skjærgårdstjenesten - sørger for rydding og skjøtsel av områdene, vasker toaletter og tømmer søppel. Alle er velkomne på friluftsområdene, men vi setter pris på at du bidrar til å ta vare på disse perlene. På turportalen godtur finner du oversikt over de fleste friluftsområdene som friluftsrådene har ansvar for.