Et godt år !

En årsrapport som viser høy aktivitet hos vår gode samarbeidspartner Hold Norge Rent kom dumpende inn i eposten her om dagen. god sommer fra Hold Norge Rent

 

Vi har et godt samarbeid med Hold Norge Rent og støtter helhjertet opp under deres innsats mot forsøpling av naturen og spesielt kampen mot marin forsøpling. Det skjer mye på den siden i 2017 også og årsrapporten som gjelder 2016 var kick off for mye av det som har gjort at marin forsøpling og tiltak her er i vinden som aldri før.

 

Vi sakser noen små glimt fra rapporten som du kan lese her
HNR årsrapport 2016


-26 300 frivillige timer ble lagt ned i strandrydding i 2016.
Hold Norge Rent kjøpte i 2016 inn
-18 000 par hansker
- 22 500 avfallssekker
-30 000 avfallsposer
Alt brukt i ryddepakker, en stor logistikk operasjon.
Hanskene er laget av resirkulert løv og naturgummi og produsert på solenergi. En andel av overskuddet fra salget av disse hanskene går til skogplanting. Avfallssekkene og avfallsposene er produsert av resirkulert plast med eget trykk.  
Ryddepakkene for strandryddere ble sendt ut til frivillige gratis. Flere steder i landet har Hold Norge Rent også etablert et samarbeid med våre friluftsråd, avfallsselskap og kommuner som distribuerer pakkene i sitt distrikt. Samtlige avfallssekker og flertallet av hanskene er nå delt ut. Hold Norge Rents stasjonære ryddepakker plasseres ut på utfarts- og overnattingssteder ved kysten, på fjellet og i skog og mark et arbeid som fortsetter for fullt også i 2017.

Ryddeveilederen og sikkerhetsveilederen er tilgjengelig både som trykksak og elektronisk på Hold Norge Rents hjemmesider.