FL søker ny medarbeider

Fossende vann Heiåi

Drømmer du om å jobbe med friluftsliv, har vi ledig jobb for deg!

Vi søker medarbeider til friluftslivsfaglig arbeid. Rådgiving og samarbeid med medlemsfriluftsrådene, kontakt med myndigheter og friluftslivsorganisasjoner, faglig utvikling og politikkutforming står sentralt.

MEDARBEIDER FRILUFTSLIV 

STILLINGSBESKRIVELSE 

 

 

 

  1. Arbeidsoppgaver

Vi søker en medarbeider som kan følge opp vårt nasjonale arbeid overfor myndigheter og medlemsfriluftsråd med et bredt spekter av friluftsoppgaver. Det spenner fra ivaretaking, sikring, tilretteleging, drift- og forvaltning av friluftsområder til ulike aktivitetstiltak med vekt på barn og unge og folkehelseperspektiv. Det er også aktuelt å delta i vårt friluftspolitiske arbeid. Stillingen medfører utstrakt samarbeid med medlemsfriluftsrådene, andre friluftslivsorganisasjoner og friluftslivsmyndigheter.

 

  1. Arbeidsvilkår

Stillingen er fast, heltidsstilling. Stillingen vil bli lønnet etter offentlig lønnsregulativ etter kompetanse og erfaring. Medlemskap i Kommunal Landspensjonskasse, KLP, som innebærer at det trekkes 2 % fra lønn i arbeidstakerandel. Arbeidstid 37,5 time per uke. Fleksibel arbeidstid. Noe reisevirksomhet må påregnes.

 

  1. Ønska kvalifikasjoner

Vi ønsker søkere med relevant høyere utdanning. Vi vil vektlegge samla formell kompetanse og erfaring for å løse de aktuelle oppgavene - også sett i sammenheng med øvrig kompetanse på kontorert. I tillegg vil personlige egenskaper som samarbeidsevner, evne til å arbeide sjølstendig og ta initiativ, pålitelighet, motivasjon, evne til å arbeide raskt og serviceinnstilling bli tillagt vekt.

 

Tilsettingsprosess 

På bakgrunn av innkomne søknader med vitnemål og attester innen 31. august, vil de mest aktuelle bli invitert til intervju og vi vil be om referanser. Vi tar sikte på tilsetting i løpet av september, og ønsker at vedkommende kan tiltre snarest mulig.

Ytterligere informasjon: daglig leder Morten Dåsnes, tlf 67815181 / 41618459

Søknad med vedlegg sendes på e-post til morten@friluftsrad.no eller i posten til Friluftsrådenes Landsforbund Eyvind Lychesv 23 B, 1338 SANDVIKA.

 

  1. Om Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. For tida er det 27 medlemsfriluftsråd som har ca 220 medlemskommuner. FLs høyeste organ er årsmøtet. FL har et styre med 5 medlemmer som møtes ca 5 ganger i året. Administrasjonen består forøvrig av daglig leder, en rådgiver friluftsliv og informasjonsansvarlig. Den økonomiske omsetningen er ca 30 mill kr i året. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftslivet gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. Arbeidet til friluftsrådene spenner fra kjøp og forvaltning av friluftsområder til informasjons- og aktivitetstiltak. FL har utstrakt kontakt med medlemsfriluftsrådene, sentrale myndigheter og andre friluftslivsorganisasjoner.