E-post:
Passord:

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

Skip Navigation LinksHovedside > Om FL  

Om Friluftsrådenes Landsforbund

Friluftsrådenes Landsforbund (FL) er et landsomfattende samarbeidsorgan for interkommunale friluftsråd. FLs hovedoppgave er å arbeide for styrking av det allmenne friluftsliv gjennom egne initiativ og ved å støtte arbeidet til tilsluttede friluftsråd. FL er et eget rettssubjekt og en frittstående enhet.
 
Årsmøtet er FLs høyeste myndighet og holdes hvert år innen utgangen av juni. Årsmøtet består av 3 utsendinger fra hvert av friluftsrådene, styret i FL og årsmøtets ordfører. Årsmøtet behandler regnskap, årsmelding, arbeidsplan, budsjett og velger styre og andre tillitsvalgte.
 
Styret består av leder, nestleder og 3 styremedlemmer. Styret leder FLs arbeid mellom årsmøtene i samsvar med vedtektene og årsmøtets vedtak.
 
Administrasjonen skal sørge for at årsmøtets og styrets vedtak blir gjennomført og for løpende drift av FL. FL har kontor i Sandvika.
 
Adresse: Eyvind Lyches vei 23 B, 1338 SANDVIKA, tlf 67 81 51 80, E- post: post@friluftsrad.no, kart stasjon-kontor