E-post:
Passord:

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

Skip Navigation LinksHovedside > Sikring/forvaltning  

Hvorfor sikre friluftsområder?

Karmøy-Mjølhussanden2.JPG

Allemannsretten gir folk rett til å ferdes hensynsfullt i utmarka, men den gir ikke rett til merking eller andre tilretteleggingstiltak uten samtykke fra grunneieren. Der man ønsker tilretteleggingstiltak, der allmennhetens friluftsbruk overstiger rettighetene hjemlet i friluftsloven eller for områder med særlig store friluftskvaliteter, er det ønskelig at det offentlige erverver arealet eller inngår servituttavtale (evigvarende bruksavtale) med grunneieren. Retten til å bli eier av et område skjer enten ved frivillig avtale, ved ekspropriasjon eller ved konsesjonsvilkår.

Stort NRK-oppslag om pengemangel til kjøp av friluftsområder

NRK retter i et stort oppslag, med uttalelser fra styreleder i FL Henry Tendenes, fokus på at det kun er gitt midler til sikring av to nye friluftsområder i 2011. Dette til tross for at det i Soria Moria 2 heter at regjeringa vil bruke mer penger til å kjøpe friarealer og strandområder. Les NRKs artikkel: Kun to nye friluftsområder kjøpes fri (18.7.11)

Nye friluftsområder på venteliste

Karmøy Åkrasanden

Kommuner og interkommunale friluftsråd har søkt staten om midler til å kjøpe 40 nye friluftsområder i år. Staten gir tilsagn om midler til kun to nye friluftsområder, mens 30 områder settes på venteliste for behandling i 2012. Årsaken er at de økonomiske rammene for 2011 er svært begrensa heter det i brev som interkommunale friluftsråd og kommuner mottar fra Direktoratet for naturforvaltning i disse dager. (12.7.11)

Rapport: Erfaringer med sikringsarbeid 2001-2010

Vibrandsøy kopi.jpg

Hensikten med rapporten er å oppsummere sikringsprosjektet og arbeidet med videreføring. På bakgrunn av de erfaringene vi har gjort oss etter ti års sikringsoffensiv, vil vi legge grunnlag for videre arbeid. Rapporten inneholder en kort omtale av arbeidet og arbeidsmåter, oppsummering av resultater, vurdering av disse og til slutt noen vurderinger og anbefalinger. (8.3.2011)

Sikringsrapport FL 2001-2010

Sluttrapport Sikringsprosjektet

Håndgivelseserkl.-1.jpg
Rapport Sikringsprosjektet 1.06.2001-31.12.2004 ble formelt overlevert Dirketoratet for naturforvaltning den 15. februar 2005. (18.02.05)

Rapport Sikringsprosjektet fase 1

Ertsvika-prosjektark-nett.JPG
Rapporten "Behov for sikring av friluftsområder i kystsonen fra Østfold til Hordaland" omhandler fase 1 av "Sikringsprosjektet" som ble gjennomført av FL med finansiering fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). Prosjektet startet opp juni 2001. Målet med fase 1 var å utarbeide en samla behovsoversikt for sikring av friluftsrområder i kystsonen fra Hordaland til Østfold med forslag til strategi for gjennomføring av prioriterte behov. Rapporten for fase 1 ble utgitt juni 2002.

Veilednings- og erfaringsmateriale fra Sikringsprosjektet

Turvei-1.jpg
Her finnes innholdet i heftet "Veilednings- og erfaringsmateriale fra Sikringsprosjektet" (des 2004). Støtteteksten i heftet ligger vedlagt som pdf, mens det er linket til det konkrete veilednings- og erfaringsmaterialet.