E-post:
Passord:

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

 

Inspirasjonsseminar på litteraturhuset mandag 5. september kl. 1300. Bruk naturen som klasserom!

Seminaret "Bruk naturen som klasserom" er gratis og arrangeres av oss, Den Norske Turistforening og Norsk Friluftsliv.Ishavsk Artsbestemmelse av humler på Friluftsskolen i Storfjord_Tine Marie Hagelin

Økt læringsutbytte

Undervisning ute i natur og nærmiljø øker læringsutbyttet i skolen fordi flere sanser tas i bruk og undervisningen blir mer variert og virkelighetsnær. Ved å ta i bruk naturen som klasserom blir fysisk aktivitet en naturlig del av skolehverdagen. I tillegg gir uteklasserommet økt trivsel og bedre sosialt miljø.
For alle
Alle barn og unge bør få erfaring med friluftsliv og lære å ferdes i naturen på en trygg og miljøvennlig måte. Det legger grunnlag for gode naturopplevelser og god helse gjennom hele livet. Skolen er en viktig arena for opplæring i friluftsliv, fordi man der når alle uansett familiebakgrunn.
(foto Ishavsk Artsbestemmelse av humler på Friluftsskolen i Storfjord foto Tine Marie Hagelin)

Bruk naturen som klasserom

0817Arendalsukafoto_mariusdalsegsaetre_dnt_tre styreleledere og kunnskapsministeren

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fikk med seg åtte krav om naturen som klasserom da han i dag møtte styrelederne Erling Lae i Norsk Friluftsliv, Berit Kjøll i Den Norske Turistforening og Steinar Saghaug i Friluftsrådenes Landsforbund under Arendalsuka. Dette mener organisasjonen er nødvendige krav om en skal oppfylle det nasjonale målet fra friluftsmedlinga om i økt grad å ta naturen i bruk som læringsarena og aktivitetsområde for barn og unge.

Foto: Marius Dalsegg Saetre, DNT. (17.8.16)

Friluftslivets ildsjelpris til Knut Berntsen?

Fra i dag mandag 15.8. kan du være med å stemme fram hvem som får friluftslivets ildsjelpris i 2016! I år er det ekstra hyggelig og spennende for oss at Knut Berntsen er en av de tre nominerte. Vi gratulerer med nominasjonen. Knut har vært en premissgiver for friluftsrådenes satsting på skole. Under Arendalsuka vil Friluftsrådenes Landsforbund, Norsk Friluftsliv og DnT overrekke sentrale politikere og kunnskapsministeren åtte krav til friluftsliv i skolen. Mye av premissene og erfaringene som ligger til grunn for de åtte kravene har Knut Berntsen bidratt til.
Derfor venner kast deg på telefonen og stem på Knut som er ildsjel nummer 1. Avstemningsperioden går fra i dag til torsdag 1.spetember kl. 24.00.
Slik gjør du: Send SMS til 2077 og skriv kodeord Ildsjel 1 ,2 eller3. Hver stemme koster kr. 2,- 

Vinneren får heder og ære- og en stor sjekk til gode formål i sitt turområde.
 

Havbunnen en skattekiste for søppel!

Havforskningsinstituttet driver for tiden et tokt for å kartlegge Nordsjøen hvor hovedformålet er å ta prøver av bunnfisk i hele Nordsjøen. Johan Hjort_None.large
I tillegg til bunnfisk finner de til dels skremmende mengder søppel og har beregnet at det er opptil 10 tonn søppel per kvadratkilometer på bunnen. Søppelet finner de ned til mange hundre meters dyp. De regner at 80 % av søppelet er plast. Det er derfor ikke merkelig at fisk har plast i magen som andre studier har vist. I tillegg til det som ligger på havbunnen og det vi selv kaster på havet kommer plast og søppel også flytende til våre kyster med havstrømmene. 
(Forskningsfartøyet Johan Hjort, foto: Kjartan Mæstad)

Friluftsråd på bøljan blå

Tina Bringslimark daglig leder i Lister Friluftsråd har permisjon Endorphine med mannskapfor å seile og det er ikke bare en liten seiltur. Sammen med Erik Welin Larsen har hun kastet loss for å seile over til Karibien i seileregatten ARC2016, alt med permisjon fra friluftsrådet.
Deres båt Endorphine2 kastet loss fra Farsund 24. juni med kurs for regattaens startpunkt, Las Palmas.

Det er en spennende reise de har lagt ut på og du kan om du vil, følge seilasen på båtens blogg og facebooksider.

Friluftslivets uke

Friluftslivets uke 3.-11. september feires over hele Norge. Farger_FU_Logo-051

Lørdag 3. september er det tid for å gjenta #nattinaturen! Slå opp teltet i hagen, dra dyna ut på balkongen, slå leir i et skogholt, ved et vann eller på en fjelltopp – eller bli med på et fellesarrangement der du bor. Ideen om «Natt i naturen» ble lansert i forbindelse med Friluftslivets år i 2015, og målet var å skape oppmerksomhet om friluftsliv – og å få med flere ut i naturen. Mange kastet seg på og derfor er det tid igjen for å prøve å gjenta suksessen som en del av Friluftslivet uke.

På bærtur!

Mediene skriver ofte om at «ingen» lengre plukker bær i naturen. blåbær
Vi har blitt så bekvemme at vi løper på butikken og kjøper en liten kopp blåbær til 29,- i stedet for å plukke den selv - er ofte omkvedet.
Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) har for ikke så lenge siden gjort en studie som viser noe annet. Over 50% av oss plukker og høster av det vi finner i naturen.

Kysten viktigste sommerferiemål

Solnedgang Jæren

Kystområder er nordmenns foretrukne feriemål. Fire av ti lengre feriereiser i perioden april-september foregår til kysten, framgår det av SSBs reiseundersøkelser. Slik har det vært helt siden 1970-tallet da nesten halvparten av ferieturene gikk til kystområder.

Foto fra Solastranden på Jæren. (19.7.16)

I kø for Friluftsskole

ulsrud_friluftsskole_foto_MariusDalsegSaetre_5 (1)

Friluftsskolen - fellessatsinga til DNT og FL - om et morsomt og rimelig ferietilbud for 10-13-åringer har spredd seg med rekordfart rundt om i Norge. I løpet av ett år har antall Friluftsskoler økt med over 60 prosent.  (8.7.16)

Illustrasjonsfoto Marius Dalsegg Saetre, DNT. 

 

Tilgjengelig strandsone minker

15 Polars Barn utforsker Helgelandskysten

I løpet av dette århundret er tilgjengelig strandsoneareal redusert med 76.900 dekar. Det framgår av Statistisk Sentralbyrås årlige statistikk over byggeaktivitet i strandsona, og tilsvarer 1,6 % av den totale strandsona eller et areal tilsvarende 9.500 fotballbaner. Det er bekymringsfullt at tilgjengelig strandsona stadig reduseres, men trøsten er at nedbyggingen avtar.  (6.7.16)

Illustrasjonsfoto fra Helgelandskysten, Polarsirkelen Friluftsråd.

Gange og sykling må styrkes i Nasjonal Transportplan

bjørk og sti

FL mener i sin høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan at investeringene i gang- og sykkelveier må styrkes, og at det må legges opp til et tett samarbeid om traseer for gange og sykling til transport og til fritidsbruk. Samtidig krever FL at hensyn til friluftsinteressene tillegges vekt når nye traseer for vei og bane fastlegges. (4.7.16)

Ledig jobb i Midtre Hålogaland friluftsråd

Midtre Hålogland friluftsråd søker konsulent til 3 årig prosjektstilling med hovedvekt på tiltak for barn og unge. Søknadsfrist 20. juli. (24.6.16)

Hvordan har vi det dere?

Bjørn Guldvog innledet med et retorisk spørsmål til forsamlingen da helseministerenUtredning med bakgrunn fikk overlevert utredningen «Det gode liv i Norge» tirsdag 21.juni. Helsedirektoratet har samarbeidet med Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA/Høyskolen i Oslo og Akershus om en utredning for hvordan befolkningens livskvalitet kan måles. Oppdraget var gitt av helseministeren som selv mottok utredningen.

Pilotundersøkelse av subjektiv livskvalitet er én av mange anbefalinger i utredningen for hvordan min og dins livskvalitet kan måles. Under overleveringen ble det gitt flere interessante foredrag som perler på en snor. Det er tydelig at dette er et felt som har sterkt fokus både blant politikere og byråkrater.

 

Hvorfor ligger sjøfuglkolonier akkurat der?

NRK har stor suksess med å vise frem vakker natur i mange former. fuglefjell
Nå er det serien fuglefjellet direktesending fra ulike sjøfuglkolonier som har stor suksess.
Kanskje en inspirasjon til å ta en tur, finne frem kikkerten for å se på et yrende fugleliv? Det er ikke akkurat sakte TV på fuglefjellet.

Mye action og vi skjønner ornitologenes fasinasjon for fugl.

 

Men hvorfor ligger fuglefjellet akkurat der det ligger?

En tilfeldighet?

Mangfoldig folkefest ved Sognsvann

For å markere Oslo og Omland Friluftsråds (OOF) Folkefest ved Sognsvann 16juni80 års jubileum inviterer de alle voksenopplæring og mottaksklasser til en fantastisk friluftsfest på Sognsvann, i dag 16. Juni. Med over 1300 påmeldte ble det en herlig frilufts folkefest.

Vi gratulerer! 

 

Flott program

 

 

 

 

 

 

Mye gøy på scenen og et flott program.

Årets friluftsråd!

Salten og Polarsirkelen friluftsråd fikk på  #friluftskonferansen prisen som årets friluftsråd. årets friluftsråd

 

Prisen som er en sjekk på 5000 til hver, et diplom og ære ble utdelt av styreleder Steinar Saghaug under #friluftskonferansen i Stavanger.

 

 

Foto: Tre lekne herrer, fra v Bjørn Godal Salten friluftsråd, Steinar Saghaug styreleder FL og Knut Berntsen Polarsirkelen friluftsråd.  

Unikt innspill til friluftsmeldingen

Friluftslivet har sjelden stått så samlet som til dagens høring i Stortinget! Friluftsrådenes landsforbund, DNT og Norsk Friluftsliv presenterte 26 forslag for friluftslivet til Miljø og energikomiteens høring om friluftsmeldingen! Høring stmld18

 

I tillegg tok flere av de andre organsiasjonene opp våre 26 punkter og referte og støttet disse. Friluftslivsorganisasjonenes 26 innspill til friluftslivsmeldingen kan lastes ned her

 

Vi kan i hovedsak si at vi står samlet! Da kan det også kanskje føre til mer konkrete forslag og handlinger på bakgrunn av en melding som beskriver stort sett godt, men som mangler handlingselementet. Høringen ble overført direkte og ligger i arkivet på Stortinget. Ser du på opptaket så kommer vi 11:14 ut i sendingen.

 

Årsmøtet FL 2016

Årsmøtet satt med 59 delegater med rett til å stemme. 20160608_140835

Møtet startet med hilsener fra Klima og miljødepartementet, Helse og sosialdep og Norsk Friluftsliv. Deretter i gang med de formelle forhandlingene. ‪#‎årsmøteFL2016‬ årsmelding og regnskap og arbeidsprogram ble vedtatt.
Årsmeldingen kan lastes ned fra våre sider.
Valg. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

 

Landskonferanse Friluftsliv, 6.-8. juni 2016 !

Landskonferansen 2016

Vi var nesten 300 deltakere og som hadde flotte dager i Stavanger og nærområdet!  

Programmet og korte referat finner du på sidene til konferansen.
 Alle som publiserer foto fra konferansen på sine flater  tagg med #friluftskonferansen så får alle andre opp bilder og saker om de søker.
Her kan du laste ned hele programheftet

 

Årets friluftsråd! #friluftskonferansen

Salten og Polarsirkelen friluftsråd fikk i går prisen som årets friluftsråd. Prisen som er en sjekk på 5000 til hver, et diplom og ære ble utdelt av styreleder Steinar Saghaug under #friluftskonferansen i Stavanger. Årets friluftsråd med styreleder

Foto: Tre lekne herrer, fra v Bjørn Godal Salten friluftsråd, Steinar Saghaug styreleder FL og Knut Berntsen Polarsirkelen friluftsråd.

-En velfortjent pris til to friluftsråd som virkelig har klart å nå unge mennesker med et lekent og spennende opplegg. Full Fræs er noe som fenger og som vi har stor tro på, sier en svært fornøyd styreleder Steinar Saghaug.