E-post:
Passord:

TellTur - elektronisk turregistrering

logo_telltur

Friluftsskolen

 

Nye fjellvettregler

DnT  

Klar for sjøen

www.kfs.no

Dine30 ifriluft

      logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

Skip Navigation LinksHovedside > Folkehelse  

Informasjon om dansk friluftsliv

sti med hvitveis mindreFinner du på siden som heter Viden om friluftsliv  . Dette er en god samling teori og praksis om alt

som har med friluftsliv å gjøre - blant annet hvordan friluftsliv kan bedre vår livskvalitet på mange områder.

Slå opp boksen "Sundhed og Livskvalitet" nederst til venstre. Her er mye inspirasjon å hente om hvordan friluftsliv kan understøtte både helse og livskvalitet!

16.06.17

 

Idebank for frisklivssentralene

Helsedirektoratets sider om og for Frisklivssentralene har en ide-bank på forskjellige tema der alle kan bidra.

Fysisk aktivitet ute er viktig, mener vi, og det finnes m artige eksempler på aktiviteter som kan passe i frisklivssentralenes opplegg for fysisk aktivitet. Naturlos-turer, turregistreringer og bare opplevelser i vakker natur som styrker alle deler av mennesket. De fleste stier kan kalles "bedringens vei" 16.06.17

 

 

Sjekk ut idebanken her.

Karl Evang prisen til Tjukkasgjengen

Evang-prisen-2016-tjukkasgjengen

Tjukkasgjengen er et flott tiltak som treffer mange, og vi er så enige at tur og trim skal forbindes med glede og sosial kontakt - og gjerne foregå på alle de flotte turområdene!  Vi gratulerer!

Les mer her..

Gå en tur etter måltidet

naturlos mindre lister

Det sier forskning.no spesielt om de som sliter med diabets type 2, og viser blant annet til en studie fra New Zealand. Aktivitet i 30 minutter om dagen som anbefalt, kan med fordel altså deles opp i kortere aktiviteter etter måltidene. Les mer på forskning.no  

Artikkelen viser til tidligere studier ved Norges idrettshøgskole og Universitetet i Oslo som også viste at selv svært lett aktivitet etter maten ser ut til å ha en gunstig virkning på blodsukkeret. Men dessverre viser undersøkelser at mange ikke kommer opp av stolen og over dørstokken. Faktisk bare 1 av 10 diabetespasienter.

Forskerne mener også at noe av løsningen på manglende motivasjon til å komme i aktivitet kan ligge i fellesskap med andre.

Det foreslås og organisere gruppetiltak, der også familie og venner kan delta.

Men da trengs det en til å drive gruppa.

Vi er enige og jobber med saken sammen med blant annet frisklivssentraler. For hva er vel bedre og hyggeligere enn en tur i naturskjønne omgivelser - sammen med andre?

21.10.2016

 

Frisklivssentraler i vekst

men budsjettet er vagt om dette. Likevel - vi fortsetter å tilby friluftsaktivitet og informasjon til frisklivssentraler - folk vil ut! Sammen!

Les statistisk sentralbyrås artikkel om frisklivsveksten her.

naturlos kvinesdal

Ny veileder for frisklivssentraler

ms med staver3_2

..og vi sakser fornøyd:

6.2.10 Friluftsliv - natur som kilde til helse og livskvalitet
Et hovedmål i Stortingsmeldingen om Friluftsliv (207) er å få flere til å bruke naturen oftere, samt at nye grupper skal få naturopplevelser og delta i friluftslivsaktiviteter. Frisklivssentralene benytter i stor grad uteområder i gjennomføring av gruppetilbud og fysisk aktivitet, og samarbeider med ulike friluftsorganisasjoner lokalt. Friluftsliv kan praktiseres av alle aldersgrupper, uansett sosial og kulturell bakgrunn og kan være særlig aktuelt etter avsluttet tilbud ved frisklivssentralen(207).

 

Vi anbefaler enda mer friluftsliv i frisklivssentralenes arbeid, og ikke glem at psykisk helse også kan styrkes med dette. Gode naturmøteplasser og sosial kontakt med andre som jobber med å bedre sin livskvalitet er gull verdt for mange.

 

Det er også opprettet en idebank for frisklivssentraler med bl.a mosjonskatalog. 

 

Les veilederen her

11.10.2016

Friluftsterapi - interessant og viktig

Eivindsvann-fotoVest-nett.jpg

Friluftssykehus og  friluftsterapi - mange har fått øynene opp for hvordan liv og helse; både fysisk og psykisk,  kan bli bedre ved å benytte natur og friluftsliv.

Her kan du lese med om friluftsterapi ved Sørlandet sykehus og her om stiftelsen friluftssykehuset.

Fakta og forskning om fysisk aktivitet

logo med ifriluft copy utenbakgrunn 86p

fra WHO denne gangen: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/

 

Det kan være greit å bli minnet på både hvordan ståa er hvorfor det er viktig og hva som er målsettingen for fysisk aktivitet globalt.

 

Litt mer lokalt kan det være interessant med en forholdvis ny artikkel om hvordan grønne omgivelser og opplevelser og erfaringer fra barnsben av, kan påvirke hvor mye vi beveger oss i naturen: http://www.mdpi.com/1660-4601/13/4/439

NE-PA relasjonen blir diskutert, altså Natural Environment kontra mengde physical acitivity.

 

Calogiuri konkluderer fra sin undersøkelse blant >2000 voksne over hele Norge:  

 

The findings of this study show that the extent to which natural environments promote and help sustain higher amounts of physical activity hardly depends on simply having any natural environments near home. On the other hand, the extent to which an individual perceives this environment to be supportive for physical activity has an important impact (vår utheving) Such an effect is mediated by increased emotional attachment to nature and having a network of people who can accompany or invite them (vår utheving).
Moreover, more frequent childhood experiences of nature can positively influence the relation by strengthening people’s feelings about nature and their perceived social networks for NE-based PA. Such findings have implications for planning and implementing interventions to encourage greater amounts of physical activity in the community, emphasizing the importance of taking into account individual perceptions of local natural environments, as well as the importance of integrating environmental interventions with programs that act at a social and an individual level.

 

Mer norsk forskning på tema natur og helse finner du her:   https://www.nmbu.no/en/nature-and-health

11.08.16

Portal for Nature and Human Health Research

bjørk og sti

This website provides a platform where researchers and practitioners can share information and gain knowledge from Norwegian research regarding “Nature and Human Health" relations.

 

Nyttig og lærerikt om forbindelsen mellom natur, friluftsliv og vår helse!

Du finner norsk forskning på effekter naturen kan ha på vår helse sett fra flere forskjellige vinkler.

Du finner referanser til vitenskapelige artikler, bøker, doktorgradsarbeid og enkelte rapporter.

 

Portalens forside

 

Hvordan har vi det dere?

Bjørn Guldvog innledet med et retorisk spørsmål til forsamlingen da helseministerenUtredning med bakgrunn fikk overlevert utredningen «Det gode liv i Norge» tirsdag 21.juni. Helsedirektoratet har samarbeidet med Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Velferdsforskningsinstituttet NOVA/Høyskolen i Oslo og Akershus om en utredning for hvordan befolkningens livskvalitet kan måles. Oppdraget var gitt av helseministeren som selv mottok utredningen.

Pilotundersøkelse av subjektiv livskvalitet er én av mange anbefalinger i utredningen for hvordan min og dins livskvalitet kan måles. Under overleveringen ble det gitt flere interessante foredrag som perler på en snor. Det er tydelig at dette er et felt som har sterkt fokus både blant politikere og byråkrater.

 

30 min grønn resept?

Vi hører stadig om de 30 minuttene med aktivitet som er så viktige, nå kan det virkegrønn resept medisin som om du kan få de på resept også. Norske legestudier har alltid hatt mindre fokus på livsstilsproblemer og langsiktige forebyggende tiltak. Professor Ivar Skjåk Nordrum, som er studieprogramleder for profesjonsstudiet i medisin på NTNU sier at det er i ferd med å skje noe på studiet. Han sier til NRK at dette har vært tema i nærmere 40 år men at nå virker det som om aktivitet får en mer sentral plass i medisinstudiet. Aktivitetshåndboka for leger kom allerede i 2009. Nå er det vel på tide å ta den i bruk?

Antall frisklivsentraler øker

Flott at det satses på friskliv og forebygging. Friluftsrådene samarbeider med mange frisklivssentraler om aktivitetstiltak. Og vi skal stå på videre for at flere skal oppdage gleden ved å være aktive i fin natur (19.11.15)

Dine30 - best ute?

Vi støtter og bruker Dine30 kampanjen til Helsedirektoratet for mindre stillesitting! Ta Dine30 UTE!

ikke vær sær lite sortikke vær sur lite

Vi er fortsatt for lite aktive

UU turvei med førerkant Djupadalen

Ny rapport konkluderer med at andelen som oppfyller myndighetenes anbefaling for voksne om minst 30 minutter daglig aktivitet har økt med 4 %. Likevel er det fremdeles 68 % som IKKE klarer det, og som lever et altfor stillesittende liv.

Rapporten "Fysisk aktivitet og sedat tid blant voksne og eldre i Norge" - en nasjonal kartlegging 2014-15 utført av Idrettshøyskolen ble lagt fram i dag. 5000 personer har brukt aktivitetsmålere slik at resultatet gir et mer presist bilde av hvor mye vi beveger oss i dagliglivet. 

Kurs om fysisk aktivitet i frisklivssentraler

logo din30ifriluft_3

Arrangeres av Helsedirektoratet i Oslo 15-16. september. Påmeldingsfrist 1. september. Les mer her.

 

Kari Mentzoni fra Alstadhaug frisklivssentral skal snakke om praktisk trening ute og det skal settes fokus på riktig aktivitet for forskjellige grupper brukere.frisklivssentralen-logo-liten (2) (19.8.15)

Og her er mer om naturens gode effekter..

trekrone

En gåtur i skoven forandrer hjernen og bekæmper bekymringer

http://www.kristeligt-dagblad.dk/bagsiden/naturen-forandrer-din-hjerne

 

Så vi sier bare som mottoet for Friluftslivets år: Nå er det din tur!

(17.8.15)

Trening i naturen frister lite aktive mest

2013-07-27 12.34.49 (640x480)

Slik formidler forskning.no det førsteamanuensis Giovanna Caogiuri har funnet i sin litteraturstudie. Hun har gått gjennom en god del litteratur om temaet som viser at det er de som har vanskeligst for å komme seg i aktivitet som lar seg friste av grønne omgivelser!

 

Konklusjon i litteraturstudien er at tilgjengelighet av naturomgivelser og attraktive områder er viktige for fysisk aktivitet - Tilgjengelighet og vedlikehold av områder, samt informasjon og sosiale aktiviteter bidrar - Kampanjer burde fokusere på hvordan naturen kan motivere til å starte og opprettholde gode aktivitetsrutiner.

 

Les artikkelen her: http://www.biomedcentral.com/1471-2458/14/873

12.08.15

Sånn kan du bidra til dine30

Her er litt oppdaterte ting om dine30 kampanjen, som fortsetter i 2015.

Bruk det gjerne i friluftsaktivitet sammenheng!

Dine-30-gavekort-naturen-kaller-forside

Effekter av befolkningsrettede tiltak

skogsti

En rapport fra Kunnskapssenteret fra 30. april 2015 tar for seg effekter av befolkningsrettede opplysnings og motivasjonstiltak for å fremme fysisk aktivitet og en eller flere andre sunne levevaner. Målet var å utarbeide en systematisk oversikt over effektstudier.

Stress ned i naturen

Dalane årsm 054_2

Vi deler gjerne denne brosjyren fra Danmark som kan gi oss gode råd om hvordan vi kan stresse ned ved å bruke naturen som arena. Få  HARMONI OVERSKUDD RO OVERBLIKK i naturen!

 

Danmark har åpnet sin "Natur- og sundhedsportal"

skogsti

Det skjedde den 28.11.2014 sammen med innvielsen av Helseskoven Octovia - en rekreativ skog med åtte "rom".  Denne skogen skal demonstrere hvordan grønne områder kan innrettes slik at man mest mulig fremmer folks mentale helse og livskvalitet. Se mer her på portalen om helseskogen og hvordan portalen er tenkt brukt. Det også en norsk avlegger på gang og vi gleder oss til å få enkel tilgang på mer informasjon om hvorfor og hvordan naturen kan være vår beste venn. (11.12.14)

Ny rapport - Friskliv i friluft

Turgjeng etter bestigning av Tindefjell lindesnes

FL har laget en ny rapport om erfaringer fra samarbeid mellom friluftsråd og frisklivssentraler eller tilsvarende i kommunene om fysisk aktivitet i et folkehelseperspektiv. En rekke nye prosjekter og tiltak er resultatet av samarbeidet. Samarbeidet med frisklivssentraler og folkehelsekoordinatorer er en god garanti for at tiltakene blir målretta i forhold til å nå de lite aktive og bidra til sosial utjevning. Rapporten kan lastes ned her. (13.3.14)

Helsedirektoratet: Daglig gange kan gi milliardgevinst

turgåere mindre

Dersom fire av fem nordmenn øker det fysiske aktivitetsnivået sitt fra inaktiv til litt aktiv eller fra litt aktiv til noe mer aktiv, vil den årlige velferdsgevinsten bli på 239 milliarder kroner årlig. Det sier divisjonssjef Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet til NRK.

(23.01.2014)

Ny nordisk anbefaling om kosthold og fysisk aktivitet

bading_2_2

 

For første gang er det nevnt farene med stillesitting. Og som vi alltid har sagt: Friluftsliv hindrer sittesjuke!

 

Foruten endringer i anbefalt inntak av enkelte næringsstoffer, er også anbefalingen om fysisk aktivitet endret:

  • Anbefalingene for voksne er endret fra minimum 30 minutters moderat fysisk aktivitet hver dag, til minst 150 min/uke av moderat intensitet eller minst 75 min/uke med høy intensitet.
  • For å oppnå en ytterligere helsegevinst er det nå spesifisert at voksne bør øke moderat fysisk aktivitet til 300 min/uke eller høy intensitet til 150 min/uke, eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet.
  • Barn og ungdom anbefales minst 60 min/dag med fysisk aktivitet av moderat og høy intensitet. Det er nå poengtert at barn og unge vil få en ytterligere helsegevinst ved daglig fysisk aktivitet utover 60 minutter.
  • Det tydeliggjøres at barn og unge bør utøve fysisk aktivitet av høy intensitet, som inkluderer styrking av ben og muskulatur, minst tre ganger i uken.
  • Det anbefales for første gang å redusere stillesitting for barn, ungdom og voksne

Divisjonsdirektør Knut-Inge Klepp i Helsedirektoratet tar sikte på å ha ferdig en norsk versjon av anbefalingene med nasjonale justeringer etter jul. Han sier at det er veldig positivt at aktivitetsanbefalingene er presisert, og at man nå også gir anbefalinger for å begrense inaktivitet - vi vil ta hensyn til dette når vi lager de nye norske anbefalingene, sier Knut-Inge Klepp.

De nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR) er de femte i sitt slag, og har blitt publisert hvert åttende år siden 1980. Anbefalingene tar utgangspunkt i dagens kosthold og nåværende ernæringssituasjon i de nordiske landene. Her finner du rapporten: www.norden.org/en/publications/publikationer/nord-2013-009
Den nye utgaven av de nordiske næringsstoffanbefalingene (NNR 2012) er et resultat av arbeidet til mer enn hundre eksperter ledet av en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd.

Ny forskning fra Universitetet i Agder

Blåbærtur

I Scandinavian Journal of Public Health, mars 2013, har vi sakset følgende interessante konklusjon fra en publikasjon av Elling Bere og Johne H. Westersjø ved Universitetet i Agder:

"Frequent family trips in nature might be an important behaviour in order to reverse the obesity epidemic".

 

Resultatene er spennende og viser at det å ta med seg familien på regelmessige turer i naturen, reduserte sannsynligheten for overvekt og fedme med 50%. De som oppga at de var samlere (bær, planter osv), hadde også mindre overvekt, mens hos de som oppga fisking som aktivitet hadde dette ikke samme positive sammenheng.

Selv om studien er begrenset (n=996 i Telemark og Hedmark), gir den en pekepinn om betydningen av aktivitet i naturen for å unngå overvekt og fedme.

 

Scandinavian Journal of Public Health, 2013, 41:180-184. Nature trips and traditional methods for food procurement in relation to weight status. Elling Bere & Johne H. Westersjø. (29.5.13)

Frisklivskonferansen 2013

knipa alle

Helsedirektoratet arrangerte 8-9. april en fulltegnet frisklivskonferanse i Oslo. Jonas Gahr Støre åpnet og Bent Høie avsluttet konferansen i samme ånd som konferansens tema: Forebygge mer og bedre. Ønske det, ville det, gjøre det. Friluftsliv var også på dagsorden med innlegg av Krohn Devold, og på frisklivstorget informerte flere frivillige organisasjoner om mulighetene til idrett og aktivitet (25.4.13)

Folkehelse på tvers

sunne_kommuner_logo_web9_2

Mye bra lesing om folkehelse på tvers fra Sunne kommuner og Folkehelseforeningen. Noen kommuner er medlem både i Sunne kommuner og et friluftsråd, og samhandling bør ligge i kortene.

Rapporten fra nov. 2012 kan lastes ned her. (13.03.13)

 

Mer enn 150 frisklivssentraler etablert

Skilt tursti_2

Kilde: Samhandlingsstatistikk 2011-2012 fra Helsedirektoratet

Side 7:

  

Frisklivssentralene 

Antall etablerte frisklivssentraler har økt fra 42 i 2008 til 150 i 2012. Seks frisklivssentraler er organisert som interkommunale samarbeid mellom totalt 27 kommuner. Frisklivssentraler er en del av kommunehelsetjenesten og har tilbud om hjelp til endring og mestring av levevaner ved hjelp av helsesamtale, fysisk aktivitetstilbud, tilbud om kostholdsendring, samt tilbud om røykeslutt.

EXTRA-midler til to prosjekter

For 2013 fikk vi uttelling på to av søknadene våre til Extra-stiftelsen. Oslo og omland friluftsråd fikk penger til sitt prosjekt "Naturen som kraftkilde".  Frognerseteren friluftssenter vil bli arena for mestring og livskvalitet i nær kontakt med naturen i samarbeid med ADHD foreningen i Oslo.

Lister Friluftsråd fikk penger til en heis, slik at rullestolbrukere og bevegelseshemmede kan komme seg ombord i fritidsbåter og ta del i friluftsliv og aktivitet på sjøen og på friluftsområder som bare er tilgjengelig med båt.

Vi takker for tildelingene som vi vet vil komme mange til gode i form av naturopplevelser og aktivitet!(10.1.13)ExtraStiftelsen_logo_ms

Folkehelsekonferanse om sosiale ulikheter i helse

Gahr Støre

4-5. oktober 2012 ble det avholdt en to-dagers folkehelse-konferanse i Oslo. Arrangører var Folkehelseforeningen, Sunne kommuner og Helsedirektoratet. Mange interessante foredrag som kan leses her etterhvert som de blir lagt ut. Blant annet fra vår nye helseminister som mente at folkehelse og forebygging må vektlegges mer i "oppmerksomhetens verdikjede", dessuten at samhandlings reform og folkhelselov skal bidra til mer forebygging.

Health 2020 fra WHO; The European strategy for health and well-being ble nevnt av flere og kan leses her.

Sir Michael Marmot holdt et tankevekkende foredrag "Closing the gap in a generation" om sosiale helseulikheter, hvorfor og hvordan vi ganske så raskt kan fjerne dem hvis vi (eller de som bestemmer) vil.....

17.10.12

Why outdoor recreation is a treasure chest for public health

Presented by Morten Dåsnes at the international conference "Health Promotion Research" in Trondheim, Norway 6-9. aug 2012

Presentation 

skattekiste1

Skogsbad og naturens aromaterapi

skogsbad helene

Skogsbad eller naturens aromaterapi. Nye begrep fra Japansk medisinsk forskning? I vedlagte artikkel og andre fra Qing Li, beskrives spennende, positive effekter på immunsystem, blodtrykk, stresshormoner og annet etter rekreasjon i skogen. (9.5.12) 

Grønn tur populært i Kristiansand

Midt-Agder Friluftsråd har laget en veldig populær konkurranse med utfylling av turkort og premiering i sitt "Grønn Tur" opplegg. Gratulerer til Sørlandet sykehus avdeling for rus og avhengighet som ble vinnere av konkurransen mellom institusjonene og av maf grønn turaktivitetsfremmende utstyr til en verdi av 5000,- ! Midt-Agder friluftsråd sier at det har vært en fornøyelse å følge deltakerne, og intensjonen med Grønn tur er altså å inspirere og motivere mennesker til å benytte nære og lett tilgjengelige turløyper til enkel og sunn aktivitet. I Kristiansand er det grønne løyper (godt tilrettelagte) på Kjos, Kongsgård og i Baneheia.

Tilbakemeldingene fra brukerne av de grønne løypene bla a fra institusjonene som ligger i nær tilknytning til disse, tilsier at mange har latt seg rive med og kommet seg ut på tur. Premie i form av ei hodelykt til de med fullt turkort har nok også dyttet litt ekstra - og hodelykt gjør at mørketida også kan være en fin tur-tid.

Les mer om Grønn tur og Grønne løyper her hos Midt-Agder Friluftsråd. (01.03.12)

Grønne løyper for alle som vil ut. 

Gode argumenter for friluftsliv

Prosjektleder i det nordiske prosjektet Frisk i Naturen, Lisa Bergström, har tatt fram og satt sammen mange gode argumenter for å synliggjøre friluftslivets betydning for folkehelsa.

Brosjyren fokuserer på de fire hovedområdene som prosjektet har jobbet med fra starten:

-  Læring i friluft i barnehage og skole
-  Fysisk aktivitet på resept/forebyggende og behandlende helsearbeid
-  Grøntområder i byer/fysisk planlegging
-  Friluftsliv og psykisk helse

Det kommer stadig ønsker om dokumenterte syspunkter på hvorfor NATUREN er så bra for helsen, og her er de altså samlet i en brosjyre. Last ned her.

Nøkkeltall fra helsesektoren 2011

DSCN3725_2

For lavt fysisk aktivitetsnivå, dobling av fedme siste 20 år, tredobling av diabetes 2 siden 1980-tallet og et rekordhøyt alkoholforbruk - overskriften fra nye nøkkeltall er ingen lystig lesning - og viser igjen at friluftsliv og fysisk aktivitet må brukes mer aktivt i kampen mot uhelse.

Les vår pressemelding om Friluftsliv - folkehelse.

(16.02.12)

Folkehelseprofiler for hver enkelt kommune

kaldslett ishav kulturvandring 2010 (640x480)

Folkehelseinstituttet har nå for første gang publisert en såkalt folkehelseprofil for hver eneste kommune i landet. Her kan man sjekke hvordan kommunen ligger an i forhold til andre kommuner eller snitt for landet, f.eks når det gjelder arbeidsdeltakelse, sykefravær, skolemiljø osv.

Mer forskning på naturens legende effekt

Å ha mulighet til å mosjonere i fredfull natur, gjerne løvskog, er viktig og verdifullt for dagens mennesker med mye stressrelaterte plager. Dette slår en ny doktoravhandling fra Sverige fast.

Igjen dokumentert positiv sammenheng mellom fysisk aktivitet og helse

Viser klar sammenheng mellom fysisk aktivitet og benbrudd - fysisk aktivitet i unge år gir færre benbrudd senere i livet. Stipendiat Bente Morseth i Tromsø har undersøkt mange tusen deltakere over flere år og konkluderer med at 4 timer i uka er tilstrekkelig til å øke bentettheten og redusere antall benbrudd i vektbærende knokler som hoft, ankel, bekken og lårben

Fysisk aktivitet er medisin

Les en god kronikk i Dagens Medisin om behovet for at også fastlegene ser viktigheten av forebyggende virksomhet. Skal satsingen på frisklivssentraler bli vellykket og få med de som trenger det mest i fysisk aktivitet, røykeslutt og bedre kost, må også fastlegene på banen!(17-10-2011)

Lister friluftsråd vil satse friluftsliv og folkehelse

Med Tina Bringslimark, som har doktorgrad i miljøpsykologi, på plass som daglig leder i Lister friluftsråd, ligger det an til storsatsing på arbeid med friluftsliv og folkehelse. Hun signaliserer samarbeid med Helsenettverk Lister og påpeker hvordan dette henger sammen med Direktoratet for naturforvaltnings nærmiljøsatsing. Les mer i Farsunds Avis om Lister friluftsråd - ny daglig leder. (29.9.11)

Frisklivssentralene hjelper folk ut

En fin artikkel fra trening.no setter fokus på frisklivssentralenes muligheter til å påvirke folks helse i positiv retning, med gode aktivitets-tilbud både inne og ute. Det gode eksempelet er hentet fra Vestvågøy kommune i Lofoten. Friluftsrådene kan bidra med informasjon om turområder og aktivitetstiltak også til dem som vil fortsette med aktivitet på egenhånd. Link til artikkelen finner du her. topp dalane_2Hva med å fortsette med spennende toppturer i Dalane for eksempel? 

Friluftsrådenes arbeid er et viktig bidrag til bedre folkehelse

Vårt arbeid skal gi alle mennesker muligheter og lyst til  fysisk utfoldelse i friluft nær der de bor. Livsstilssykdommer er økende i Norge og utgiftene til behandling er formidable. Friluftrådene ønsker å bidra til bedre folkehelse ved å legge forholdene til rette for mer aktivitet i form av friluftsliv. Naturopplevelser gir mental styrke og samtidig fysisk aktivitet, noe som er vist å ha stor positiv effekt på livsstilssykdommer forårsaket av stress og inaktivitet.

Helsegevinster ved friluftsliv og fysisk aktivitet er mange, du kan lese mer om dette i litteraturen. 

Friluftsrådene legger til rette for at alle skal kunne utøve friluftsliv. I et helseperspektiv er det viktig å sette fokus på dem som ikke har friluftsliv som tradisjon, og de som har fysiske eller kulturelle hindringer som må overkommes.  Friluftsrådene vil legge opp til et friluftsliv som er

-          trygt

-          inkluderende

-          nær der du bor

-          opplevelsesrikt

Dette vil passe for mange, men vi ønsker først og fremst å få med flere eldre, flere folk med funksjonsnedsettelser og flere med annen kulturell bakgrunn. 

Dette vil vi oppnå i samarbeid med fylkeskommunene, friluftsrådenes medlemskommuner,  organisasjoner som representerer målgruppene og helseinstitusjoner som for eksempel frisklivssentralene.

 

Friluftsrådene er også søkeberettiget til EXTRA-midler og har fått innvilget og gjennomført flere prosjekter i forebyggings-kategorien.

Ny folkehelselov

5 mandal Sept.07.sen 001

Vil du ha noe interessant å lese så les den nye folkehelseloven her. Søker man på ordet friluftsliv, så ser man at dette viktige aspektet av folkehelsearbeidet er nevnt og drøftet ganske ofte. Det er viktig og riktig å legge til rett for å bruke friluftsliv, mener vi.

Sammen for aktive eldre

..er en konferanse som nettverket PASEO arrangerer den 8. juni 2011 i Oslo. Friluftsrådene har deltatt noe i nettverket og er invitert til å snakke litt om vellykkede prosjekter som får eldre ut i aktivitet. Vi kommer til å trekke frem et par prosjekter fra Midt-Agder og Dalane og fokusere på betydningen av attraktive nærområder frister selv om funksjonsnivået kanskjer er litt svekket.

Program og påmelding her.solplassen 1

Trening i friluft best for helsa

Vandring (LK 04).JPG

Trening ute i naturen gir mer glede og tilfredshet og økt energi og positivt engasjement sammenlikna med innendørs trening. Videre minsker utetrening anspenthet, sinne og depresjon, og gir større motivasjon for å trene igjen seinere. det framgår av oppslag i VG i går basert på forskningsresultater fra "Peninsula College of Medicine and Dentistry". Les om undersøkelsen i Artikkel fra  Peninsula College of Medicine & Dentistry  (30.3.2011)

Norges største helsestudio

Den nylig publiserte forskningsrapporten fra Nasjonalt råd for fysisk aktivitet understreker betydningen av friluftsliv for folkehelsa og naturen som helsestudio! Les mer hos Direktoratet for Naturforvaltning . Rapporten i sin helhet kan du lese her.

Veileder for kommunale frisklivssentraler

Helsedirektoratet er nå ferdig med sin veileder for etablering og organisering av kommunale frisklivssentraler. Her er Friluftsrådene nevnt som en mulig samarbeidspartner  for organisering av gode tilbud. Det er nå ca 100 frisklivssentraler i landet. Veileder_for_kommun_324369c

Friluftsliv og folkehelse i fokus

Solid faglig informasjon fra Anders Smith i Helsedirektoratet og et engasjert politisk innlegg fra stortingsrepresentant Eirin Sund (A) danna opptakten til debatt om friluftsliv og folkehelse da landets friluftsråd var samla på Gardermoen til styrelederkonferanse før helga. Det var et samstemt krav om økte midler til friluftsliv for å utløse potensialet friluftsliv har i folkehelsesammenheng. Friluftsrådene vil utfordre partiene i kommune- og fylkestingsvalgkampen. (14.2.11)

FL støtter oppretting av kommunale frisklivssentraler

Frisklivssentralene kan gi kommunene en god plattform for samarbeid med sitt friluftsråd om forebyggende helsearbeid i form av friluftsliv, og FL støtter derfor oppretting av Frisklivssentraler. FL ønsker i en høringsuttalelse til Helsedirektoratets veileder sterkere synliggjøring av friluftsliv som virkemiddel og vektlegging av samarbeid med friluftsorganisasjoner og friluftsråd. Høring_frisklivssentraler[1](6.1.11)